גולן צוקרון/ קריאת ביניים יולי 2020

כיצד ניתן לייצר למידה אפקטיבית וחיובית סביב סוגיית שינוי אקלים? סיפור מסעו הפורץ דרך של בית ספר
בישראל, שצורף לרשת בתי הספר העולמיים, המלמדים לאור יעדי הקיימות של האומות המאוחדות.

“הרצוג” הוא תיכון אזורי ששייך למועצה האזורית גזר ומונה כ 1200- תלמידים בכיתות ז׳-י”ב. בשנת 2018 יצא תיכון “הרצוג” למסע של בחינת זהותו כבית חינוך במאה ה 21- . המסע החל עם שילובה של התוכנית הסינגולרית 2, שכללה תכנים רבים מעולם הקיימות, כחלק מתוכנית הלימוד בחטיבת הביניים.

התוכנית נמשכה כחודשיים, והשתתפו בה כ 220- תלמידי כיתות ח׳ שחוו בין היתר שלושה שבועות של למידה אחרת. הילקוטים נשארו בבתים, ובמקומם הצטיידו התלמידים ביצר סקרנות וברוח של חדשנות. הלמידה כללה:

התהליך כולו נעשה בשיתוף אנשי הקהילה המקומית ועל בסיס התנדבותי, ללא עלות. המועצה האזורית התגייסה לביצוע הרעיון ותמכה במימון הסיורים. ערך השיתופיות הפך מרעיון למעשה והיה המצע העיקרי להצלחת התוכנית. בית הספר ביסס את הרלבנטיות שלו ורתם קהילה שלמה להתרגשות מסוג חדש.