מרכז גימס שאשא למחקרים אסטרטגיים/ מאי 2023

חיבור זה מציג מפת דרכים להתמודדות עם אתגר שינויי האקלים במזרח התיכון ובצפון אפריקה.

העבודה מתייחסת לארבעה תחומי ניתוח:

  1. אתגרים מרכזיים-הקשורים בשינוי האקלים במזרח התיכון ובצפון אפריקה, כגון: מים, חקלאות, מזון, כלכלת המעבר האנרגטי ותהליכי אדפטציה.
  2. תהליכים חיוניים כגון ראיה הוליסטית ותכלול, מימן ותמריצים מגוונים, תוך מיצוי הזדמנויות משמעותיות במסגרת השינוי, למשל קידום אנרגיות מתחדשות, הפקת מימן ירוק וכחול, ביטחון אזורי ובקרה ומעקב.
  3. שחקנים מרכזיים בהתמודדות עם שינויי אקלים ובכלל זה קואליציות אזוריות, המדינה, המגזר העיסקי והחברה  האזרחית.
  4. קווי פעולה במפלסי תכנון שונים ולטווחי זמן שונים.

מפת הדרכים מבקשת להשלים את התוכניות הקיימות ובעיקר את התוכניות של המשרד להגנת הסביבה תוך התייחסות לשיתוף פעולה איזורי.