סקירה של אגף המחקר במשרד המודיעין

 ההשפעה של משבר הקורונה על הגנת הסביבה, חקיקה ורגולוציה סביבתית.

מגיפת הקורונה כאיום גלובלי מוחשי דחקה הצידה את האיום הרחוק וערטילאי יותר לכאורה הגלום במשמעויות ההתחממות הגלובלית ושינויי האקלים, אף שבטווח המיידי הצעדים שננקטו על ידי ממשלות בעולם במסגרת המאמצים לבלימת התפשטות הנגיף גרמו לירידה דרמטית זמנית בהיקפי פליטת מזהמים ולצמצום פליטות של גזי חממה.
עם חזרת הפעילות הכלכלית העולמית לתפקוד צפוי “אפקט ריבאונד”, שעלול להתבטא בהיקפים גדולים יותר מבעבר של פליטות מזהמים.