סיכום מאזנים ומגמות בשנת 2016

מצגת מאת גלי פלדבוי קלינגר, מהנדסת האיגוד

It appears you don’t have a PDF plugin for this browser. No biggie… you can click here to download the PDF file.