פורום הפסולת הישראלי המחודש, בשותפות עם המשרד להגנת הסביבה, ערך מפגש ראשון שעסק בטיפול תרמי (שריפת פסולת ליצירת אנרגיה). הפורום נועד ליצור שיח מקצועי בין העוסקים בתחום בישראל, לשתף מידע, לעדכן בחידושים מהעולם ולהגיע להמלצות שונות תוך כדי דיונים בנושא. סיכום הפורום:

It appears you don’t have a PDF plugin for this browser. No biggie… you can click here to download the PDF file.