עבודה זו נכתבה כפרוייקט משותף של אילת-אילות יחד עם קהילת אנרגי’קום, קהילת החדשנות באנרגיה של ישראל ו NZO פרוייקט הטמעת אנרגיות נקיות בישראל.

העבודה נכתבה ע”י פרופ’ נורית גל, Energy Consulting

ינואר 2023