תוכנית רשות החשמל למשק החשמל עד 2030


זו המצגת הכי עדכנית נכון ליוני 2018. היא מתארת את תכנון הרשות עבור משק החשמל עד ל-2030 כחלק מהתוכית הלאומית להפחתת פלטות. 

תוכנית רשות החשמל למשק החשמל עד 2030