מסמך זה מציג סל של צעדי מדיניות אשר תועלתם כפולה: יצירת צמיחה ותעסוקה בצד הפחתת נזקי אקלים והגנה על הסביבה.

לנוכח השינויים המהותיים המתרחשים בשוק העבודה בעקבות מגפת הקורונה, אין די במדיניות תקציבית אשר מבוססת על ניסיון לחזור לשגרה הקודמת. במקום זאת, מעבר למודל של צמיחה מקיימת יספק שינוי מבני אשר יוכל לייצר ביקושים חדשים במשק. השקעה ציבורית בתשתית המאפשרת שינוי זה תשמש מנוף לצמיחה הכרחית על מנת לייצר מקומות עבודה חדשים במקום אלו שאבדו.

ההמלצות במסמך עוסקות בתחומים הבאים: כלל משקי, תחבורה, ערים ומבנים, אנרגיה, כלכלה תעשיה ופסולת, בריאות וחקלאות.