כיום קיימת תלות כמעט מוחלטת בנפט כמקור אנרגיה לתחבורה בארץ ובעולם. למעלה מ 90% מצריכת האנרגיה בתחבורה העולמית מקורה בנפט, ובישראל התלות אף גדולה יותר. למצב זה ישנן השלכות שליליות ביותר הן מההיבט הסביבתי, כתוצאה מפליטות גזי חממה ומזהמים שונים, הן מההיבט הכלכלי, מאחר והנפט מצוי בחלקו הגדול במדינות התורמות לחוסר יציבות פוליטית. מאחר וסקטור התחבורה אחראי ל כ-25% מפליטות גזי החממה בעולם, שני רק לסקטור האנרגיה (30%), חלק ניכר מהמאמץ לצמצום פליטות גזי החממה מתרכז בקידום הנעות חלופיות, נקיות יותר.

לישראל יתרונות משמעותיים באימוץ הנעה חלופית לרכבים, ביחס למדינות העולם, בשל התנאים הייחודיים המתקיימים בה. בפרט:

קידום חדירת הרכב החשמלי למשק

משרד האנרגיה פרסם במהלך שנת 2018 ארבעה קולות קוראים לתמיכה בהקמת עמדות טעינה בהיקף של 30 מלש”ח, לפי החלוקה הבאה: קול קורא לתמיכה בהקמת עמדות טעינה מהירות ואולטרה-מהירות (DC) בסך 13.2 מלש”ח; קול קורא לתמיכה בהקמת עמדות טעינה איטיות (AC) במרחב הציבורי-למחצה כגון קניונים ומרכזי בילוי בסך 3.2 מלש”ח; קול קורא לתמיכה בהקמת עמדות איטיות (AC) במקומות עבודה בסך 3 מלש”ח; פרסום הקולות קוראים נעשה לאחר עבודה מקיפה שעשה המשרד למיפוי החסמים המעכבים כניסת רכב חשמלי לישראל, ולאחר הליך שיתוף ציבור ובעלי עניין.

בנוסף, המשרד פעל בצוות בין-משרדי הכולל את רשות החשמל, המנהלת לתחליפי דלקים במשרד רה”מ, משרד האוצר, מנהל התכנון, משרד התחבורה, משרד הגנ”ס, משרד הבינוי והשיכון ומשרד המשפטים, להאצת השימוש ברכבים חשמליים והסרת חסמים מעכבים. בין המהלכים העיקריים שהחלו בשנת 2018: מתן פטור מהצורך ברישיון בהקמת ותפעול עמדות טעינה למשך 8 שנים, תחילת הסדרת הקמת עמדות טעינה בבתים משותפים, וניסוח הנחיות להקמת תשתית טעינה מקדמית בבניה חדשה.

המשרד המשיך לתמוך כמדי שנה בפרויקטי חלוץ והדגמה באמצעות מענקי המדען הראשי במשרד. בשנת 2018 יצאו לפועל פרויקטים שזכו בשנת 2017, וביניהם, פרישה ראשונית של עמדות טעינה מהירות בסך 2 מלש”ח, פיתוח עמדות טעינה מתקדמות לרכב חשמלי בסך 1.5 מלש”ח, ומערכת טעינה ציבורית במודל מונע ביקושים בסך 1.5 מלש”ח.

מקור: סיכום פעילות משרד האנרגיה לשנת 2018