אגירה שאובה היא שיטה לשימור אנרגיה בצורה של אנרגיה פוטנציאלית על ידי שאיבת מים ממאגר נמוך למאגר גבוה. מקורות אנרגיה טבעיים ומתחדשים אינם תחנת כח שניתן לכבות ולהדליק כאוות נפשנו ועל כן כדי להפוך את האנרגיה המתחדשת למקור האנרגיה העיקרי להפקת חשמל יש לאפשר אגירת אנרגיה לזמנים אשר בהם לא מתקיים ייצור אנרגיה טבעי (משמש, מרוח, גלים וכד’).

אגירה שאובה היא אחת השיטות המוכרות ביותר והפשוטות ביותר לאגירת אנרגיה בקנה מידה גדול. כל הדרוש הוא גיאוגרפיה מתאימה, וניתן לבנות מערכת הבנויה ממאגר עליון, מאגר תחתון, צנרת, משאבה וטורבינה.

שיטה זו מאפשרת לאגור תיאורטית כמות אינסופית של אנרגיה. בגלל פשטות השיטה (באופן יחסי) וזמינות רכיביה מאגרי אגירה מסוג זה פזורים בכל רחבי העולם ובשימוש כבר היום באופן נרחב בעיקר באזורי סכרים גדולים.

חסרונות אגירה שאובה:
– פרויקט יקר לביצוע – השקעה גבוהה מאד.
– משך בנייה ארוך – מספר שנים.
– צורך כמות שטח גדולה מאד וגורם לשינוי משמעותי בנוף.
– אורך חיים מוגבל של המבנה והציוד המכני.

תרשים אנרגיה שאובה