עבודה זו בנושא אנרגיה זמינה, אמינה ובת קיימא הוגשה במסגרת קורס קיימות ומדיניות ציבורית בחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב בשנת 2019.

אנרגיה זמינה, אמינה ונקייה הינה קריטית לכל תחומי החיים החל מביטחון לאומי, רמת החיים של אזרחים, סניטציה, חקלאות, צמיחה כלכלית, רפואה, זמינות למים ועוד. לעומת זאת, פליטות גזי חממה וזיהום אוויר כתוצאה מייצור החשמל מובילים בסופו של תהליך לשינויי אקלים והתחממות גלובאלית.

נראה שהבעיה העיקרית של ישראל בתחום האנרגיה הינה הצורך להפחית משמעותית את פליטות המזהמים, להגדיל את כמות האנרגיות מתחדשות בתמהיל האנרגיה ובנוסף לנסות להפחית את צריכת החשמל דרך שינוי התנהגות וטכנולוגיות חדשות. בעבודה זו נבחן לעומק את מצב זמינות האנרגיה הנקייה בארץ, נבחן את עיקרי הממציאים של דו”ח האו”ם תוך מתן ביקורת נורמטיבית על התאמתם למציאות הישראלית. בנוסף נציע כלי מדיניות אפשריים לשיפור הנתונים והבאת ישראל לעמידה במטרות שהציבה לעצמה ומעבר.

לישראל, כמדינה שטופת שמש ברוב ימות השנה, יש תנאי פתיחה טובים להגיע ליעדים שהציבה לעצמה בפרק זמן קצר יחסית. כמו כן, עצם היותה של ישראל מוקד חדשנות ופיתוח של טכנולוגיות מהווה יתרון משמעותי בדרך לעצמאות אנרגטית ירוקה.

נראה שהרצון והחזון להוביל את מדינת ישראל לעבר שינוי המציאות האנרגטית בישראל כבר קיימים אך עדיין יש מקום רב לשיפור. החלטות הממשלה שהוצגו בעבודה זו תואמות את המגמה העולמית, וקיומם של פרויקטים דוגמת אילת אילות מעידים יותר מכל על הנכונות והמסוגלות של ישראל לעבור לשלב הבא בכל הנוגע לאנרגיה בת קיימה. מצד שני, מצפים למדינת ישראל אתרים משמעותיים לאור קצב גידול האוכלוסייה וקצב גידול ביקוש החשמל. חסמים רבים והעיסוק הרב בגז הטבעי אמנם מקשים באופן ממשי על כניסה רבה יותר של אנרגיות מתחדשות, אך כפי שהוצג בעבודה, ישנם כלי מדיניות רבים שבעזרתם ניתן לעשות זאת ואף לשאוף למטרה הרחוקה של 100% אנרגיות מתחדשות ביום ובלילה בכל רחבי מדינת ישראל.

עבודה של אופיר בויום ואופיר בנט בנושא אנרגיה זמינה ובת קיימה במסגרת קורס קיימות ומדיניות ציבורית בחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב.