fbpx
12 אוגוסט 2022  | אחוז אנרגיות מתחדשות מסך הייצור בישראל: 9%

ועדת הפנים אישרה פטור מהיטל השבחה לשנתיים למתקנים לייצור עצמי

שימו לב כי ועדת הפנים של הכנסת, במסגרת חוק ההסדרים, קיבלה את הסתייגותה של חה”כ שרן השכל, בנושא פטור מהיטל השבחה.

אנו פועלים בנושא מזה שנים וחה”כ השכל הסכימה להרים את הכפפה ולקדם הסתייגות לחוק ההסדרים (פרק רישוי עסקים) שביקשה לפטור לחלוטין את הייצור הסולארי על גגות מחובת תשלום היטל השבחה.

היטל ההשבחה שחלק קטן מהוועדות המקומיות גובות כיום (ירושלים, אשדוד, קריית מלאכי, מועצה אזורית מבואות חרמון) יוצר חובה להתמודד עם ההיטל ע”י הגשת ערר ומדובר בתהליך ממושך ויקר. התהליך עצמו וגם התנהלות הוועדות שהחליטו לגבות מרחיק מהתחום מתעניינים וגורם לביטול עסקאות.

עמדת מרכז השלטון המקומי

לצערנו מי שנלחם כנגד הפטור המלא היה מרכז השלטון המקומי בראשותו של חיים ביבס. בימים האחרונים נהלנו מסע שכנועים חסר תקדים מול המרכז אך זאת ללא הצלחה.  

ביום ה’ האחרון הצליחו אנשי מרכז השלטון ביחד עם משרד הפנים לקדם פטור מוגבל של 200 מ”ר בלבד.

היום הצלחנו לפרוץ את מגבלת ה-200 מ”ר אולם זאת רק למתקני ייצור עצמי. מתקני ייצור-עצמי יהיו פטורים מבלי קשר לגדלם.

הפטור אושר כהוראת שעה בלבד ותוקפו לשנתיים. חוק ההסדרים אמור לעלות לאישור בסוף החודש.

לצערנו חרף המאבק שניהלנו, ביחד עם חברי הכנסת של שדולת האנרגיה הירוקה בכנסת, ארגון גרינפיס ואחרים ופעילותנו מול שר הפנים (ראו מכתבנו לשר למטה), פורום ה-15 וגורמים נוספים שנרתמו לסייע, בסופו של יום מרכז השלטון המקומי חסם את היזמה לפטור מלא.

יש לציין כי בכל זאת כי עצם הכניסה לחוק ההסדרים והפטור החלקי היא הישג כשלעצמו וכעת נמשיך לפעול בכדי להסיר לחלוטין את חסם היטל ההשבחה שמאיים על מתקנים חדשים שאינם מונה-נטו, בין היתר בחקיקה פרטית שתקדם חה”כ שרן השכל.

היטל השבחה עוצר את הגגות הסולאריים בישראל

הסתייגות לתזכיר החוק

היטל ההשבחה הוא החסם הראשי שעוצר כיום את הגגות הסולאריים בישראל!

עדכונים נוספים שאולי יעניינו אותך

יולי 11, 2022

ממערכת טיהור מים שמצילה את חייהם של דיירי בית היתומים ועד מנגנון לייצור גז שמשנה את חייהם של האיכרים: שתי יזמיות שמביאות טכנולוגיות ישראליות לאזורים מוכי עוני באפריקה, הצליחו לשנות לגמרי את חייהם של התושבים המקומיים. ליאור אוחנה, כתבת ידיעות אחרונות התלוותה למייסדות חברת קיילות למסע שיש בו לא מעט אתגרים — והרבה תקווה

יוני 19, 2022

לפני כחודש יצא משרד האנרגיה עם מפת הדרכים ותוכנית פעולה להטמעת 30% אנרגיות מתחדשות עד 2030. תוכנית ראויה וברורה, אך מי שמעיין בה לעומק מבין שמדובר רק בתוספת של 3,742 מגה בלבד ורק ב-2025. יתרה מזו, הכמות הזו מתבססת על הסדרות שיפרסמו רק ב-2023. משמע…