fbpx
28 יוני 2022  | אחוז אנרגיות מתחדשות מסך הייצור בישראל: 9%

נפתח מחזור נוסף לקורס רשויות מקומיות

נפתח מחזור נוסף לקורס המבוקש
‘כלים להנעת תכנית אסטרטגית רשותית בנושא אנרגיה’
הקורס יתמקד בהטמעת אנרגיה מקיימת תוך יצירת מנועי חדשנות, העצמת תושבים וארגונים מקומיים, ויצירת כלכלה מקומית מופחתת פליטות ברשויות מקומיות.
הקורס יתנהל במתכונת ייחודית המשלבת 3 ימי לימוד ו-3 ימי סדנה מעשית וסיורים בערבה הדרומית ובאילת.
למי הקורס מתאים?
מנהלי/ות אגפים ומחלקות הנדסה, תכנון, אסטרטגיה, פרויקטים, רכב ותפעול.
ממוני/ות אנרגיה ברשויות, נציגי/ות יחידות סביבתיות, מנהלי/ות פרויקטים בחברות כלכליות, נציגי/ות ארגונים אזרחיים.
הקורס ייפתח בינואר 2022 והוא מוכר לגמול השתלמות.
פרטים נוספים כאן:
https://www.shelegcrm.com/masham/(S(1j4fvgbf4lkw3u0aduhhjrni))/search_activity.aspx?event_no=551163

זה מה שהיה לבוגרי המחזור הקודם להגיד על הקורס:

נפתח מחזור נוסף לקורס המבוקש
'כלים להנעת תכנית אסטרטגית רשותית בנושא אנרגיה'
הקורס יתמקד בהטמעת אנרגיה מקיימת תוך יצירת מנועי חדשנות, העצמת תושבים וארגונים מקומיים, ויצירת כלכלה מקומית מופחתת פליטות ברשויות מקומיות.
הקורס יתנהל במתכונת ייחודית המשלבת 3 ימי לימוד ו-3 ימי סדנה מעשית וסיורים בערבה הדרומית ובאילת.

עדכונים נוספים שאולי יעניינו אותך

יוני 19, 2022

לפני כחודש יצא משרד האנרגיה עם מפת הדרכים ותוכנית פעולה להטמעת 30% אנרגיות מתחדשות עד 2030. תוכנית ראויה וברורה, אך מי שמעיין בה לעומק מבין שמדובר רק בתוספת של 3,742 מגה בלבד ורק ב-2025. יתרה מזו, הכמות הזו מתבססת על הסדרות שיפרסמו רק ב-2023. משמע…