30 מאי 2023  | אחוז אנרגיות מתחדשות מסך הייצור בישראל: 9%

סיכום דיון בכנסת בנושא גגות סולארים – מיפוי חסמים

ב-20 במרץ יזמה חברת הכנסת יעל כהן-פארן ישיבה מיוחדת בוועדת המשנה לקידום טכנולוגיות אנרגיה מתחדשת בנושא ייצור חשמל בגגות, בבניינים משותפים ובהסדרים קואופרטיביים. נסקרו החסמים שמעכבים כיום את התפתחות תחום הגגות הסולאריים בישראל בסגמנטים השונים.

בדיון השתתף מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים שאול מרידור, אשר הודיע כי הוא רואה חשיבות רבה בקידום תחום הגגות הסולארים והסרת החסמים בתחום.

מצורפת מצגת איגוד החברות שהוצגה בישיבה ובה סקירה מקיפה של החסמים ובין היתר סוגיית סירבול תהליך טיפול חח"י בבקשות, סוגיית היטל ההשבחה ועוד. 

עדכונים נוספים שאולי יעניינו אותך