3 פברואר 2023  | אחוז אנרגיות מתחדשות מסך הייצור בישראל: 9%

דברו איתנו