30 מאי 2023  | אחוז אנרגיות מתחדשות מסך הייצור בישראל: 9%

קול קורא להקמת מתקני הדגמה לאגירת אנרגיה

חברת אילת אילות אנרגיה מתחדשת בשיתוף קק"ל מזמינים להציע הצעות להקמת מתקן הדגמה לאגירת אנרגיה מתחדשת ללא ליתיום-יון.  

מטרת הפרויקט הינה הדגמה, מחקר ואיסוף נתונים על טכנולוגיות אגירה. מתקני האגירה יוקמו בקיבוצי הערבה הדרומית. 

הפרויקט יימשך 18 חודשים ובמהלך תקופה זו, על המציע להקים, להפעיל ולתחזק את המתקן וכן לאסוף נתונים ולכתוב דוחות מחקריים על התקדמות הפרויקט.

המציע שייבחר יקבל מענק בסכום של עד 48% מעלויות הפרויקט.

סיור מציעים וירטואלי יתקיים ב 4.5.2023.

המועד האחרון להגשת הצעה 4.6.2023 בשעה 14:00.

את ההצעה יש לשלוח אל מר ויליאם וייסינגר בדוא"ל william@eilateilot.org