30 מאי 2023  | אחוז אנרגיות מתחדשות מסך הייצור בישראל: 9%

קול קורא להגשת תקצירים להרצאות כנס אילת אילות ה-10

ועדת ההיגוי של כנס אילת אילות ה 10 הבינלאומי שמחה להזמין בעלי עניין להגיש תקצירי הרצאה לכנס שיערך בתאריכים 17-19 בדצמבר 2023.

הכנס יעסוק באנרגיה מתחדשת וחדשנות לקראת כלכלה מופחתת פלטות.

התקצירים ייבחנו על ידי צוות ההיגוי ותשובות יימסרו עד ה 30.7.2023.

על מנת שנפרסם את התקצירים המאושרים בתוכנית הכנס על המגישים להירשם לכנס עד 1.8.2023.

 

הנושאים להגשת תקצירים

 • חדשנות בתחום ה Energytech
 • חדשנות בחברות חשמל לקראת משק מבוזר ומופחת פלטות
 • מודלים פיננסיים להטמעת אנרגיה מתחדשת, אגירה ורשתות חכמות
 • הכנסת חידושים טכנולוגיים ופיננסיים במפעלים ובארגונים גדולים במטרה לקדם אנרגיה נקייה
 • שילוב הציבור במיזמים לייצור אנרגיה מתחדשת
 • ניהול מבוזר של מקורות אנרגיה מתחדשת בעידן של שוק חשמל משוכלל, דרכים להקטנת פיתוח תשתיות הרשת
 • התאמת תשתיות חשמל וטעינה לעידן הרכב החשמלי
 • סייבר תשתיות
 • מחזור פאנלים סולריים ומצברים
 • אשפה לאנרגיה
 • ייצור של מימן ירוק ושימושים במימן ירוק
 • מנגנוני קיבוע פחמן, מיסי פחמן, סחר בפחמן
 • פיתוח אזורי במזרח התיכון בתחומי אנרגיה מתחדשת
 • עצמאות אנרגטית כנכס בטחוני
 • פרויקטים ומחקרים חדשניים הנתמכים על ידי המדען הראשי במשרדי הממשלה השונים
 • דוגמאות לכלכלה מעגלית בתחומי האנרגיה

 

את התקצירים יש להגיש עד 30.6.2023 לאילת אילות אנרגיה מתחדשת, דואר אלקטרוני:

avivit@eilateilot.org