נכתב בשיתוף פעולה של משרד האנרגיה, משרד הפנים ותוכנית ממשק ליישום מדע בממשל.

מדריך זה הוא השלישי בסדרה של מדריכים שנכתבו על ידי עמיתי ממשק במטרה לשלב את שיח האקלים וההשפעות הסביבתיות עם תועלות כלכליות ברשויות המקומיות.

המדריך מתמקד בנושא צריכת החשמל הרשותית, שרובה שייכת למבני עירייה, ומציע צעדים יישומיים כיצד ניתן לחסוך בהוצאה על חשמל.
בין הנושאים – כיצד להתמודד עם האתגר האנרגטי ובכך לצמצם את פליטות גזי החממה, וכיצד להביא לחסכון כלכלי לרשויות מקומיות.

נתונים מהדו"ח הראו כי רשות מקומית בת 20 אלף תושבים תוציא בממוצע 1,800,000 ש"ח מידי שנה רק על חשמל. שבעת הצעדים במדריך מציעים מהלכים תכליתיים ודוגמאות קונקרטיות לצעדים שניתן לנקוט בכדי להקטין הוצאה משמעותית זו.
אמנם ישנן מספר רשויות מקומיות שכבר החלו בתהליך, הכולל למשל התקנה של מערכות ניהול ובקרה המאפשרות למקבלי ההחלטות לקבל נתונים מלאים ממוני החשמל, אך גם במקרים אלו סביר להניח שקיים פוטנציאל התייעלות נוסף.

הבשורה המובאת במדריך זה היא כי אתגרים אלה מהווים הזדמנות לצמיחה כלכלית עבור הרשויות המקומיות בישראל. רשויות יזמיות שייענו לקריאה-לפעולה יוכלו להתייעל ולחזק את חוסנן הכלכלי. מטרתו המרכזית היא הקטנת חשבונות החשמל והתייעלות באנרגיה ככלי לחיזוק הקיימות הכלכלית ברשויות המקומיות. זהו מהלך חשוב להתמודדות עם שינויי האקלים, לייצור ביטחון אנרגטי, ולמיצוב של ישראל כמעצמה בתחום הייעול האנרגטי.

מסמך זה אינו מסמך "טכני הנדסי". מטרתו אחת: לשקף את העלויות הכלכליות ולהניע את הרשות המקומית לקידום התייעלות באנרגיה. מסקרי הפליטות שבוצעו בערים גדולות ובינוניות בישראל, כחלק מאמנת האקלים של פורום ה-15 ,נמצא שהמקור העיקרי לפליטת גזי חממה הוא צריכת אנרגיה במבנים. חשוב לציין כי צריכת אנרגיה, וניהול אנרגיה ברשות, כוללת בתוכה מגוון מרכיבים (כגון שימוש בדלק לנסועה, החלטה על רכישת רכבים חשמליים/היברידיים לשימוש הרשות, הקמת תשתיות טעינה, תחבורה ציבורית, גז טבעי, שינוע וטיפול בפסולת, ועוד).

יחד עם זאת, מסמך זה מתייחס לסוגייה של צריכת החשמל הרשותית אשר חלקה הגדול ממוקד במבני העירייה. מהלכי שדרוג תשתיות לצרכי התייעלות באנרגיה מיושמים על ידי רשויות מקומיות רבות כבר היום, אך התייעלות באנרגיה מצריכה בקרה וניהול, והטמעה של תהליך רציף אשר מתבסס גם על חינוך ושינוי דפוסי התנהגות וצריכה. הערך האדיר ביישומו של תהליך זה הוא חסכון כלכלי משמעותי, והגברה של החוסן האנרגטי של הרשות. לאור החשיבות הרבה של סוגיות אלה – הוחלט על ניסוחו של מדריך זה.

בסיום קריאת המדריך תוכלו לדעת כיצד לבחון: כמה כסף הרשות שלכם מוציאה על חשמל; היכן מתמקדת מרבית הצריכה; ומה הם הכלים באמצעותם ניתן לצמצם את חשבון החשמל באופן משמעותי.