נוהל עבודה מומלץ לשימוש באנרגיה מקיימת/ משרד האנרגיה

משרד האנרגיה מוביל בשנים האחרונות שיתוף פעולה עם רשויות מקומיות, מתוך הבנה שהרשויות ניצבות בחזית המאבק בשינוי האקלים ושהשלטון המקומי הוא שותף מרכזי להשגת היעדים הלאומיים של ייצור אנרגיה מתחדשת ואיפוס פליטות פחמן. במסגרת כך נכתב מדריך זה, שנועד להגביר את החוסן של הרשויות מול שינויים ומשברים כתוצאה משינויי אקלים, אסונות טבע, מתקפות טרור וסייבר והתפשטות מגפות. מתקני קליטה לשעת חירום ברשויות מקומיות נועדו לתת סיוע ליחידים, משפחות וקהילות המתמודדים עם מצבי משבר, חירום ואסון. אחת הסכנות הצפויות לאוכלוסייה שפונתה ושוהה במתקן קליטה, היא היעדר אספקת אנרגיה לשירותים חיוניים בחירום כגון, מכשירים רפואיים, אמצעי תקשורת לשעת חירום ותאורה בסיסית.

מדריך זה יסייע לרשויות מקומיות לבסס את ייצור האנרגיה בשעת חירום במרכזי החוסן על אנרגיה מתחדשת ונקייה במקום על דלקים פוסיליים מזהמים ובכך לצמצם את פלטות גזי החממה וזיהום האוויר, ולהיערך כראוי לשעת חירום. ייצור האנרגיה המתחדשת ע"י פאנלים סולאריים ישלב סוללות לאגירת האנרגיה, יחד עם מערכת ניהול חכמה. מערכות אלו יהיו בעלות יכולת ייצור חשמל עצמאית המסוגלות לפעול בעת הצורך כמערכת אספקת חשמל אוטונומית, במנותק מרשת ההולכה הארצית. המדריך כולל שלבי עבודה סדורים שיש לנקוט לשם שימוש באנרגיה מקיימת במתקני קליטה לשעת חירום, תוך התייחסות לנושאים אדריכליים, תפעוליים, הנדסיים ורגולטוריים שיש לפעול לאורם.

לקריאת העבודה המלאה