הכנס התקיים בתאריך ה 24 לינואר
כמעט 2,000 יצרנים, יזמים, מספקים ואנשי משק החשמל השתתפו בארוע
בכנס הציגו ברשות החשמל את הרפורמות המתוכננות, אתגרי התעריף, רגולציה, חדשנות, פתרונות לאתגרים ייחודים ועוד