fbpx
28 יוני 2022  | אחוז אנרגיות מתחדשות מסך הייצור בישראל: 9%

אילת - עיר חכמה

אילת פועלת לפיתוח העיר בתחום של אנרגיה נקייה וקלינ-טק כמנוף לפיתוח אזורי. פיתוח היכולות של העירייה, חשיפת העירייה והעיר לעשייה מגוונת ברמה בינלאומית, תוך פיתוח קשרים מקצועיים ופתיחת אפיקי עיסוק חדשים וגיוון לאנשי מקצוע ברשות.

אפס פליטות עד 2030

העיר אילת נבחרה להיות אחת מ-100 הערים שישתתפו בתכנית היוקרתית EU Mission של האיחוד האירופי להפוך ערים למובילות סביבתיות ונקיות מפליטות פחמן עד שנת 2030. אילת תשמש כחממה טכנולוגית ליישום פיילוטים בתחומי האנרגיה, התחבורה, הבנייה ופינוי הפסולת. אילת היא העיר היחידה בישראל שנבחרה לתוכנית, ולצדה ערים מובילות באיחוד האירופי.

התוכנית במימון מלא של האיחוד האירופי מתוקצבת בפעימה ראשונה בסך של 360 מיליון אירו לשנים 2022-2023.

הפרוייקט הראשון - שכונות ירוקות

560,000 יורו הושקעו בפרוייקט התייעלות אנרגטית להפחתת צריכת האנרגיה באחת משכונות העיר, תוך כדי שדרוג התשתיות הקיימות בה. 

הפרויקט נקט בגישה קהילתית שלוקחת בחשבון את מקורות האנרגיה השונים בתוך השכונה ופונה למשתמשים (צרכני הקצה) להבטיח שניתן לנקוט פעולות להפחתת השימוש בחשמל. השכונה שנבחרה היא מצפה-ים בה 3,800 תושבים ב- 900 בתי אב. בשכונה קיימים 500 עמודי תאורת רחוב, 6 גני ילדים, ביה”ס יסודי, בית כנסת ופארק אחד. 

בשכונה שולבו מגוון טכנולוגיות, הפועלות כל אחת בפני עצמה אך גם משלימות זו את זו:

פינוי פסולת: העיר הטמיעה מערכת חכמה לניטור ושיפור הלוגיסטיקה בתהליכי איסוף אשפה.

תקשורת: העיר התקינה אינטרנט אלחוטי חינם לציבור לטובת מבקריה ותושביה של העיר.

תאורה: הוחלפה כל תאורת הרחוב הציבורית בנורות לד.

חינוך: שילוב פעילויות חינוכיות בבתי הספר ובקהילה על מנת להעלות את המודעות לצריכת האנרגיה.

ניהול אנרגיה: עיריית אילת התקינה בשכונת מצפה-ים מערכת ניטור אנרגיה חכמה אשר יודעת לתת מידע אודות נתוני צריכה בזמן אמת ואף לייצר תחזיות צריכה לעתיד.

פרוייקט פיילוט שכונה ירוקה במצפה-ים נעזר בתרומתם הנדיבה של ארגון האיחוד האירופאי.

מיצוי פוטנציאל סולארי

לאילת יש את מספר ימי השמש הרב ביותר בישראל וחלק גדול מהשלמת המהפך לעיר ירוקה מצריך ניצול משאבים טבעיים זמינים כמו אור השמש. לצורך זה, משתפת העיר פעולה עם חברת הסטארט-אפ SolView (חברת סטארט-אפ ישראלית מהחממה הטכנולוגית של אילת-אילות והון הטבע) אשר מפתחת טכנולוגיה חדשנית למיפוי תמונות ונתוני מזג-אוויר לצרכי הערכת פוטנציאל ייצור חשמל סולארי מגגות מבנים, ואף הערכת פוטנציאל פיננסי מבחינת חסכון כלכלי וייצור הכנסות.

כמו כן, התקבלו 600,000 ש”ח מהמדען הראשי לפיתוח אפליקציה לשרות התושב, בה יוכל כל אחד לקבל את הפרטים הנדרשים להתקנת מע’ סולארית על גג ביתו.

תמיכה בינלאומית

התמיכה לפרוייקט “אילת עיר ירוקה” הינה במסגרת אמנת ראשי הערים למען למען אקלים ואנרגיה. אמנה זו מאגדת גופים מוניציפליים ואזוריים אשר מתחייבים, באופן התנדבותי, ליישם את המלצות האיחוד האירופי ומטרותיו להפחתת שינויי אקלים באזור עליו הם אחראים.