4 אוקטובר 2022  | אחוז אנרגיות מתחדשות מסך הייצור בישראל: 9%

ארכיון גלריות