26 מרץ 2023  | אחוז אנרגיות מתחדשות מסך הייצור בישראל: 9%

סיור בקניה אוגוסט 2019