29 נובמבר 2022  | אחוז אנרגיות מתחדשות מסך הייצור בישראל: 9%

תחרות וכנס נוער 2012