30 מאי 2023  | אחוז אנרגיות מתחדשות מסך הייצור בישראל: 9%

תחרות וכנס נוער 2014