30 מאי 2023  | אחוז אנרגיות מתחדשות מסך הייצור בישראל: 9%

חדשות ועדכונים

הרשמה לעדכונים

אנחנו נשתמש במייל הזה אך ורק לעדכונים הנוגעים לאילת-אילות ואנרגיה מתחדשת.