3 פברואר 2023  | אחוז אנרגיות מתחדשות מסך הייצור בישראל: 9%

SUSTAINERGY

האקתון לנוער שוחר מדע בנושאי אנרגיה מתחדשת

תאריך אחרון לשליחת הרשמה: 6 בינואר 2022

אילת-אילות שמחה להודיע על תחילת תהליך המיון ל SUSTAINERGY 7 האקתון נוער בינלאומי לאנרגיה בת קיימא.

ההאקתון יתקיים ב 14-9 למרץ, 2023 בקיבוץ יהל, בערבה הדרומית.

בשאיפה לחזק את מעורבותו של הדור הצעיר בתחומי המחקר והיישום של אנרגיות מתחדשות, תחליפי דלקים והתייעלות אנרגטית, ולעודד את סקרנות לנושא אנרגיה בת קיימא כמנוע עתידי לפיתוח מופחת פחמן בעולם. 

יוזמה זו משתלבת עם העשייה החינוכית הרחבה באזור חבל אילות להובלת שינוי תודעתי לדורות הבאים.

המטרות של הפקת תחרות נוער בינלאומית בנושאי אנרגיות מתחדשות הן:

  • לעודד נערים ונערות, מהארץ ומהעולם, מצטיינים בתחומי המדעים, להכיר בהזדמנות של פיתוח עתידי, תוך שמירה על משאבי כדור הארץ, ולשאוף למציאת פתרונות לבעיות סביבתיות, שעדיין לא נמצאו להן פתרונות;
  • קידום והרחבת תחום החינוך המדעי, לצורך פיתוח עתודה מדעית ומקצועית בתחום האנרגיות המתחדשות בארץ ובעולם;
  • חשיפת אזור הערבה ואילת בפני נערים ונערות מארצות שונות, כמו כן את המוסדות העוסקים בתחום, כפוטנציאל עתידי להגעתם לאזור (שיתוף פעולה עם נוער שוחר מדע הבינלאומי Network for Youth Excellence ).

קהל היעד

תלמידי י”א-י”ב בשנה“ל הנוכחית מתחומי חברה, כלכלה, מדעים וטכנולוגיה. בעלי עניין בתחום אנרגיות מתחדשות וחשיבה יצירתית. תלמידי 5 יח’ אנגלית. נדרשת יכולת כתיבה, שיחה וניסוח באנגלית.

שלבי התחרות

1. הגשת מועמדות – בשני שלבים

א. נציג/ה מבית הספר יבחרו מועמד/ת וימלאו את החלק הרלוונטי בטופס הגשת מועמדות.

ב. כל מועמד/ת תשלים את החלק הרלוונטי בטופס ‘הגשת מועמדות’.

רק לאחר שבוצעו שני השלבים הללו ניתן להגיש את הטופס המודפס ל: naama@eilateilot.org

ניתן להגיש יותר ממועמד/ת אחד/ת מכל בית ספר בתנאי שמוגש טופס נפרד עבור כל אחד מהמועמדים.

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 6 בינואר 2022

2. ראיונות טלפוניים

יתקיימו ראיונות טלפוניים באנגלית למי שעברו שלב. הראיונות יכללו שאלות אישיות כלליות ושאלות שיתמקדו בידע של המועמד/ת בתחום אנרגיות מתחדשות ובתחום הספציפי שנבחר השנה.

3. האקתון בערבה

העולים/ות לשלב הגמר יוזמנו להשתתף בחמישה ימים חווייתיים בערבה הדרומית שיתקיימו בין ה 9 ועד ה 14 למרץ. בימים אלה, הצוותים יעבדו על הצגת הפרוייקטים בפני צוות שיפוט (ע”פ קריטריונים שיפורסמו מראש).

דמי השתתפות

סה”כ עלות ההשתתפות בכנס, בקיבוץ יהל,  300 ₪ לכל משתתף שיתקבל להאקתון.

התשלום יתבצע באמצעות צ’ק או העברה בנקאית לידי החברה לאנרגיה מתחדשת אילת-אילות בע”מ. 

החזר מלא יינתן למי שיבטל את השתתפותו בכתב לפני ה 26/2/2023    

מלגות השתתפות אישיות, חלקיות או מלאות יינתנו ע”פ צורך

הנחייה מקצועית

נגן וידאו

לשאלות נוספות:

תחרויות קודמות

בתמיכת:

החוויה של SUSTAINERGY