תחרות SUSTAINERGY-4 נערכה בשנת 2016, ונושא התחרות היה מערכות/תשתיות מנותקות רשת.

והזוכים הם…

 

מקום ראשון:

Off Grid Electricity Production for Pacemakers

Eleonora Delfrate – Italy

Evyatar Cohen – Israel

Gilad Serper – Israel

alt: Garbage truck dynamic route optimization

 

מקום שני:

MediCool- The Off Grid Solution for Medication Cooling in Emergency Cases

Shatha Bawakny – Israel

Stefanie Mrozinsky – Germany

Daniel Almasi – Hungary

alt: Garbage truck dynamic route optimization

 

מקום שלישי:

Water transport / distribution system

Gal Gilat – Israel

Simonas Petkevičius – Lithuania

Shahar Sivilia – Israel

alt: Garbage truck dynamic route optimization