תחרות SUSTAINERGY הראשונה נערכה באילת, 2011. נושא התחרות היה אחסון אנרגיה.

אנחנו רוצים להודות לכל המשתתפים, מישראל ומחו"ל ולמשפחותיהם על התמיכה והמאמץ ליצור פרוייקטים אינטליגנטיים וחדשניים. אנחנו מאוד גאים בדור המדענים הצעירים שזכינו לפגוש בארוע זה.

מקום ראשון:

אחסון אנרגיה באמצעות גלגל תנופה

Neel Rokholia  – India

Soof Golan  – Israel

Sapir Havusha  – Israel

לחצו כאן לצפייה במצגת הפרוייקט: Flywheel energy storage

מקום שני:

אגם סולארי

Fabio Bruschi – Italy

Tal Tal Veniker  – Israel

Arthur Baboi  – Romania

לחצו כאן כדי לצפות במצגת הפרוייקט: Solar Ponds

מקום שלישי

אגם סולארי

Adam Lipecz – Hungary

Samuel Deakin  – Spain

Maya Braun  – Israel