חפש במאגר המידע שלנו

אייטמים אחרונים


Recycling solar panels – support for a circular economy

  Large-scale deployment of photovoltaic (PV) modules has considerably increased in recent decades. Given an estimated lifetime of 30 years, the challenge of how to handle large volumes of end-of-life PV modules is starting to emerge. In this article, researchers assess the global status of practice and knowledge for end-of-life management for crystalline silicon PV modules. The article focuses on module recycling, a key aspect in the circular economy of photovoltaic panels.

המלצות לישראל בדרך לכלכלה משגשגת ודלת פחמן

ה-OECD מציג לממשלת ישראל צעדים קונקרטיים להפחתת פליטות גזי החממה ולחיזוק הכלכלה, כשבמוקד נמצאים מגזרי האנרגיה, התחבורה, הערים והמבנים. הדוח מחבר בין מימוש המחויבויות הבין-לאומיות של ישראל כחלק מהמגמה העולמית למעבר לכלכלה עולמית יעילה ודלת פחמן, לבין ההזדמנויות הנובעות מכך לצמיחה ירוקה ולשיפור איכות החיים בישראל.

מדריך היערכות רשויות מקומיות לתחבורה פרטית חשמלית

 

 סביבה ואנרגיה/ עידן ליבס | פרופ' אופירה אילון

מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות ציבורית ומשרד האנרגיה

מודלים למבנים מאופסי אנרגיה

המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

יאיר שוורץ, גל גבריאל, רוני דניאל

לקראת בנייה מאופסת אנרגיה בישראל

מחקרם של אדריכל יונתן נתניאן וטלי זוהר/ בצלאל אקדמיה לעיצוב ואמנות- המחלקה לארכיטקטורה

בנייה מאופסת אנרגיה בישראל- מודלים, קריטריונים ומתודולוגיות לקראת מפת דרכים לאדפטציה מקומית

Accelerating clean electricity future

Energy report 2035/ University of California Berkeley Global carbon emissions must be halved by 2030 to limit warming to 1.5°C and avoid catastrophic climate impacts.

כיצד מערבים תלמידים בלימודי קיימות ושינויי האקלים

גולן צוקרון/ קריאת ביניים יולי 2020

כיצד ניתן לייצר למידה אפקטיבית וחיובית סביב סוגיית שינוי אקלים? סיפור מסעו הפורץ דרך של בית ספר בישראל, שצורף לרשת בתי הספר העולמיים, המלמדים לאור יעדי הקיימות של האומות המאוחדות.

דו"ח מצב משק החשמל 2019

 

כמידי שנה מפרסמת רשות החשמל את דוח מצב משק החשמל בישראל.

על פי הדוח בשנים הקרובות צפוי גידול ביצור אנרגיה מתחדשת במתקני גגות קטנים ומתקנים נוספים.