תוכניות לימוד למשרד החינוך

תוכניות אלה מיועדות למורים ובתי ספר, המעוניינים להעשיר את התלמידים בנושאי אנרגיה מתחדשת, כחלק מלימודי המדעים הקיימים. כל התוכניות מותאמות לסטנדרטים של משרד החינוך בתחום המדעים ,ותפקידם להעשיר את החומר הקיים באופן הידידותי והברור ביותר.

התוכניות הועברו לראשונה בשנת הלימודים תשע"א, בבית ספר מצפה ים באילת ובבית הספר מעלה שחרות שבחבל אילות, בליווי הפיקוח של משרד החינוך מחוז דרום, אשר נתן את ברכתו לתוכנית כתוכנית העשרה לבתי הספר. התוכניות כולן בנויות על העצמת חווית הלימוד דרך יצירת עניין, הבנת עקרונות ויישומם, וכמובן קישור בין התלמידים, הידע הנלמד והעולם האמיתי הסובב אותם, בכל הנוגע לאנרגיה בת קיימא ע"י פעילויות מעניינות ומרתקות.

התוכניות נכתבו ע"י צוות מורים מקומי מאילת ואילות בהנחיה מקצועית של דר' אלי קלמנזון, אדווה אשל ורחל גלובמן. תוכנית ייחודית נכתבה לכיתות ט' ע"י תמר פישל כחלק מעבודת המסטר שלה במכון הערבה ואונ' בן גוריון בהנחיית דר' חנן גינת ודר' אורית בן צבי אסרף.

משאבי אנרגיה מתכלים ומתחדשים

יחידה זו מיועדת ללומדים את נושא האנרגיה – השפעות סביבתיות כחלק מתוכנית מו"ט. היא מציגה את משאבי כדור הארץ, השפעת צריכת האנרגיה המחצבית, השפעות סביבתיות וטכנולוגיות חלופיות המשתמשות באנרגיות מתחדשות. יחידת הלימוד כוללת מגוון שיטות ודרכי הוראה כגוןן הכנת ניסוי, דיון בקבוצה ובמליאה, למידה בקבוצות שיתופיות, ולמידה חוץ כיתתית .

סיליקון כבסיס לתאים הפוטו-וולטאים

התוכנית נכתבה כחלק מנושא כימיה לתלמידי כיתות ח'. קיים ידע מקדים הכרחי בנושאי הטבלה המחזורית ומבנה האטום. היחידה עוסקת במושגים- אקולוגיה, קיימות, צורן, תכונות של מוליכים למחצה, תאים פוטו-וולטאים, מערכת פוטו-וולטאית, אנרגיה סולרית, אנרגיה מתחדשת.

דרכים להפקת חשמל

הפעילויות מעלות למודעות את ההבדל שבין מקורות אנרגיה שונים ומעוררות דיון בדבר השפעתו של האדם על סביבתו ואילו שינויים התנהגותיים ניתן לעשות. ליחידת הלימוד מצורפים מצגת, דפי פעילות וניסויים. כמו כן ישנה אפשרות גם לסיור לימודי.

ניצול השמש כמקור אנרגיה

בתוכניות מתואר יום שיא המשתלב במסגרת הנושא "חומרים ותכונותיהם". ההרחבה ביחידה זו עוסקת בתכונות חומרים, תוך שימת דגש על ניצול השמש כמקור אנרגיה. ביום השיא התלמידים מתנסים בפעילויות חקר על עריכת ניסויים, איסוף נתונים, הצגתם בטבלה והסקת מסקנות. יחידת הלימוד כוללת מגוון שיטות ודרכי הוראה כגוןן הכנת ניסוי, דיון בקבוצה ובמליאה, למידה בקבוצות שיתופיות, ולמידה חוץ כיתתית .

שימושי אנרגיה מתחדשת בחיי היום-יום

התוכנית משתלבת בנושא "עונות השנה". ההרחבה עוסקת בניצול השמש כמקור אנרגיה. התוכנית מטפלת בנושא כנדרש בהתאם למסמך הסטנדרטים, תוך שימת דגש על אנרגיית השמש והשפעות האדם על הסביבה. התוכנית כוללת פעילות חקר ועריכת ניסוי, איסוף נתונים, יצירת טבלה והסקת מסקנות. עוד על התוכנית ניתן לקרוא בעמוד המבוא.

האור - תועלתו וחשיבותו לאדם ולסביבה כיסוד מארגן

תוכנית שנתית המשתלבת במסגרת נושא "האור"- אור טבעי ומלאכותי. התוכנית הכוללת מטפחת מיומנויות מוטוריות ומרחביות. מתוך משחק עם מקורות האור, הילד מתמודד עם הפחד מפני החושך והצל וגם לומד לשתף פעולה עם הסביבה הפיזית והחברתית. התוכנית היא תוכנית אינטראקטיבית המחולקת לפי חודשי השנה תוך התחשבות בפעילויות הנוספות המתחרשות בגן (כדוגמת חגים וכו'). לצד הפעילויות מוצעות פינות ללמידת חקר ולשיתוף הורים.