Search our database

Latest Items


Ukraine’s Solar Energy: 2011 Market Overview

Given the rapid development of Ukraine’s renewable energy market in the past two years and high activity in the solar power market segment, the European‐Ukrainian Energy Agency (EUEA) had published a brief overview of the Solar Energy Market in Ukraine. This overview highlights some of the most active players on the market and the challenges to overcome.

צריכת אנרגיה בישראל- עבר הווה ועתיד

פרויקט "תחזית קיימות לישראל 2030" הינו מיזם משותף של המשרד להגנת הסביבה והמרכז למדיניות סביבתית במכון ירושלים לחקר ישראל. הפרוייקט פועל על מנת להציג חזון קיימות לשנת 2030 שאליו ישראל צריכה לשאוף. זאת על מנת לאפשר למקבלי ההחלטות בישראל להבין את המגמות הקיימות, לאתר את הפערים להגשמת החזון, ולהצביע על הנתיבים בהם עליהם לצעוד על מנת להגשימו.

רגולציה בבנייה ירוקה

האדריכל רפי רייש, מנהל אגף בכיר במשרד הפנים ומנהל תכנון לקידום איכות בנייה ירוקה, מציג את הצד של הרגולטור לגביי בנייה ירוקה וטכנולוגיות חדשות בתחום. למשל - מה היחס בין עלות תועלת ומה התמורה באיכות החיים לאדם הפרטי כאשר מבצעים רגולציה של בנייה ירוקה.

תכנון מבנים מותאמים לאקלים של דרום בקעת הערבה

*זהו תרגום לעברית, של האבסטרקט מתוך עבודת תזה לתואר שני במדעים מאת אלכס צסלסקי.

האקלים של בבקעת דרום הערבה ייחודי בישראל וחריג בהשוואה למדבריות בעולם. החורפים בבקעה קלים יחסית, ומקרים הקרה נדירים. לא נרשם אירוע שלג. הקיץ חם מאוד במשך היום ובלילה הטמפרטורות נשארות מעל ל 25- מ"צ. האזור, מאילת צפונה עד למרחק של 102 ק"מ, הוא חלק מהמועצה האזורית חבל אילות. 

השפעת פילטרי אור על הגידול ותכולת הפיגמנטים של ציאנובקטריה תרמופילים מהסוג Thermosynechococcus , במערכת גידול אינטנסיבית באור שמש.

*עבודת גמר של דורון פינקו, תלמיד ביה"ס מעלה שחרות. בהנחיית ד"ר גבי בנט. 

בשנים האחרונות נבדקת האפשרות של יצור ביומסה להפקת דלק ביולוגי מציאנובקטריה שהיתרון הגדול שלהם הוא יצרנות גדולה יותר יחסית לצמחים עילאיים, שבהם השתמשו עד כה. במקרה של תעשיות הפולטות CO2 כחלק מהתהליך הכימי, המובנה בתהליך הייצור שלהן, ניתן יהיה "למחזר" את ה- CO2 הנפלט מהן, ולהפוך אותו לביומסה באמצעות ציאנובקטריה.

Grid Parity– how to prepare for the era of financially viable renewable energy

In January 2009 the government of Israel decided to aim for generation of 10% of all of the electricity produced in the country from renewable sources by 2020.

תמהיל אנרגיה בישראל 2009 והצפי לשנת 2020

מתוך מצגת של משרד התשתיות

אפיון פרוטוקול סריקה לגנוטיפים עמידים למלח של קיקיון

עבודת גמר בביולוגיה של אורן בן-יוסף מביה"ס מעלה שחרות, בהנחיית ד"ר גבי בנט. 
מתוך התקציר: "בעבודה זו אנו ניסינו ליצור איזשהו פתרון לבעיה, ע"י ריבוי קווים (או גנוטיפים לצורך העניין) עמידים למלח של קיקיון. בפרט התמקדנו בעבודה זו במציאת מערכת סריקה שתברור במהירות גנוטיפים עמידים למלח של הקיקיון. תהליך הסריקה הוא בעצם הסתכלות על מספר גנוטיפים גדול בתנאי א-ביוטי מסוים, וברירה לפי פרמטרים קבועים מראש של גנוטיפים חשודים להיות בעלי תכונות רצויות."