Search our database

Latest Items


הערכת מצב בעקבות כוונת משרד האנרגיה לאפשר חיפוש גז ונפט בשטח הערבה ואילת

ארגוני הסביבה באיזור אילת אילות מוחים על ההחלטה שפורסמה בתקשורת בנושא מתן אישורי חיפוש גז ונפט בערבה ואילת לחברות גוליבר ושפיר הנדסה. הסכנה תהיה משמעותית כאשר תוצאות הסקר שייערך בקרוב יהיו חיוביות והקידוחים יהיו בכל מקום ללא הגבלה של שמורת טבע, שטח פתוח או שטח חקלאי. היכן שימצאו גז ונפט, שם יתבצעו קידוחים.

דרוש סיפור חדש

לימור אלוף/ העין השביעית 7.8.2019

התחממות אקלימית מפתיעה ומתגלה כנושא טרנדי בעולם. אכן מדובר במצב חירום, בקנה מידה שהציביליזציה שלנו מעולם לא הכירה. המצב דורש שינויים טכנולוגיים גורפים ורחבים אולם השינוי שעל הפרק לא יכול להיות רק טכנולוגי. התחממות אקלימית היא רק סימפטום אחד לכשל היחסים שלנו עם הסביבה. גופי מחקר בינלאומיים מתריעים מפני הכחדת מינים מואצת, דלדול ואובדן אדמות פוריות, יערות ושוניות אלמוגים; וחדירת מיקרו-מזהמים לאוויר שאנחנו נושמים ולמזון שאנחנו אוכלים.

הפחתת פליטות CO2 מקומיות וחקלאיות בעולם המתפתח

דורית בנט, מנכ"לית החברה לאנרגיה מתחדשת אילת אילות, ספטמבר 2019

דלק עץ (מעצי הסקה ופחם) משמש לחימום בייתי ותעשייתי, כמעט 2.4 מיליארד אנשים מסתמכים על דלק עץ לבישול והוא ללא ספק הדלק המוצק הנפוץ ביותר בעולם. כיום כ- 30% מדלק העץ ברחבי העולם אינו בר-קיימא. הפליטות משימוש בדלק עץ פוגעות באקלים והן בהיקף של 2% מהפליטות המזהמות בעולם.

דוח מצב משק החשמל לשנת 2018

רשות החשמל פרסמה את דוח מצב משק החשמל לשנת 2018. הדוח עוסק בנושאים שונים: מקטע הייצור, דלקים, אנרגיות מתחדשות, פליטות, רשת, הספקה וצרכנות ועוד.

אנרגיה מתחדשת מקורקעת

דוח מחקר זה עוסק בחסמים של רגולציה קרקעית ותיכנונית בישראל בתחום האנרגיות מתחדשות במבט השוואתי. הדוח נכתב על ידי פרופ' רחל אלתרמן וד"ר נעמה טשנר ביוני 2019 במרכז לחקר העיר והאיזור מוסד הטכניון למחקר ופיתוח.

אגירת חשמל באילת ובחבל אילות

החברה לאנרגיה מתחדשת אילת אילות פועלת להכנסת האגירה לאזור לצורך הסטת עודפי הייצור ואספקה של 100% אנרגיה נקייה 24/7 לאיזור הדרום. כתבה בדה מרקר/ דורית בנט, מנכ"לית החברה לאנרגיה מתחדשת אילת אילות דה מרקר 2019

אנרגיה זמינה אמינה ובת קיימה

עבודה זו בנושא אנרגיה זמינה, אמינה ובת קיימא הוגשה במסגרת קורס קיימות ומדיניות ציבורית בחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב בשנת 2019.

אנרגיה זמינה, אמינה ונקייה הינה קריטית לכל תחומי החיים החל מביטחון לאומי, רמת החיים של אזרחים, סניטציה, חקלאות, צמיחה כלכלית, רפואה, זמינות למים ועוד. לעומת זאת, פליטות גזי חממה וזיהום אוויר כתוצאה מייצור החשמל מובילים בסופו של תהליך לשינויי אקלים והתחממות גלובאלית.

ניצול פוטנציאל גגות מבני החינוך בעיר בית שמש להפקת חשמל ע”י התקנת פאנלים סולאריים

עבודה זו הוגשה במסגרת הקורס "סוגיות באנרגיה מתחדשת ופיתוח כלכלי" בלימודי התואר השני, בחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל-אביב ועוסקת בנושא הכדאיות הכלכלית, אך גם החברתית והסביבתית שתופק בעקבות הצבת מתקנים פוטו וולטאים (סולאריים) להפקת חשמל על גגות בתי ספר בעיר בית שמש