Search our database

Latest Items


פוטנציאל ייצור חשמל סולארי מגגות בישראל

הערכת הפוטנציאל לייצור חשמל מאנרגיה סולארית באמצעות מתקנים על גגות בישראל הינה מורכבת. יש לסקור את מצאי הגגות בישראל, תוך התייחסות לגודלם והשימוש שנעשה בהם (מגורים, תעשייה, מסחר, חקלאות וכדומה). מאלה, יש להסיר שטחי גגות אשר משמשים לשימושים ומתקנים אחרים, שטחי גגות מוצללים, וגגות במפנים לא מתאימים.

חשמל במסלול הירוק – תמצית מדו”ח של החברה להגנת הטבע בנושא אנרגיה מתחדשת תומכת סביבה וטבע

בשנים האחרונות עובר משק החשמל בישראל תמורות רבות. ייצור החשמל בדרך המסורתית באמצעות שריפת פחם ודלקים נוזליים הולך ומצטמצם, ואת מקומו תופס השימוש בגז טבעי. בנוסף לכך, טכנולוגיות שונות לניצול אנרגיות מתחדשות מצטרפות למערך ייצור החשמל: על גגות מבנים מוצבים פאנלים סולאריים, מוקמים שדות סולאריים נרחבים על פני הקרקע, בעיקר בדרום הארץ, וטורבינות רוח נמצאות
בהליכי תכנון והקמה.

ציפוי בתים בפוליסטירן מוקצף בגרופית

פרויקט ביצוע בידוד "פולסטירן" ע"ג מבנה דו קומתי בגרופית וציפויו בטיח ושליכט דקורטיבי בעובי כולל של 8 ס"מ. השיפוץ הוסיף בידוד רב למבנה הבנוי בטון ברובו ומשולב בלוקים והיה חסר מעטפת בידודית. ביצוע הבידוד יקר יחסית עקב עלויות החומרים אך התוצאה מעניקה נוחות תרמית גבוהה.

בוצע ע"י יואל צורן מקיבוץ גרופית.

פרויקט ‘צל תמרים’ ביהל

מתחם צל תמרים הינו מבנה מסחרי בכניסה לקיבוץ יהל. זהו חאן דרכים ירוק וחדיש, שנבנה מתוך שאיפה לספק למטיילים, למשפחות ולקבוצות נווה מדבר איכותי עם מגוון שירותים וחוויה ייחודית באמצע הערבה, על הדרך לאילת וממנה. למרבה הצער המקום נכשל כלכלית ונסגר ב-2015, לאחר שנתיים וחצי של פעילות.

Electricity Generation from RE in Germany 1990-2014

New IEA Report Delivers Failing Grades to Most Green Technologies

More innovation is needed in the global energy transformation.

אגירת אנרגיה חשמלית – היבטים יישומיים

מצגת של אבינועם לוי - יועץ מערכות אנרגיה BscEE. מתוך יום עיון בנושא אגירת אנרגיה (שאובה/סוללות/תרמית).

אגירת חשמל בישראל – שיקולים ומתווים אפשריים

 מצגת של חוני קבלו ורותי קירו מרשות החשמל מתוך יום עיון בנושא אגירת אנרגיה (שאובה/סוללות/תרמית).