SUSTAINERGY

תחרות נוער בינלאומית בנושאי אנרגיה מתחדשת

החברה לאנרגיה מתחדשת ממשיכה ביוזמה של תחרות נוער בינלאומית לאנרגיה בת קיימא, בשאיפה לעודד ולחזק את הדור הצעיר, שמעצם היותו דור יזמי מהווה את העתיד בכל הקשור לאנרגיה מתחדשת, והינו משאב עתידי בתחומי המחקר והיישום של אנרגיות מתחדשות והתייעלות אנרגטית. יוזמה זו משתלבת עם העשייה החינוכית הרחבה באזור להובלת השינוי בתחום.

המטרות של הפקת תחרות נוער בינלאומית לאנרגיות מתחדשות הן לעודד נערים ונערות, מהארץ ומהעולם, מצטיינים בתחומי המדעים, להכיר בהזדמנות של פיתוח עתידי, תוך שמירה על משאבי כדור הארץ, ולשאוף למציאת פתרונות לבעיות סביבתיות, שעדיין לא נמצאו להן פתרונות; קידום והרחבת תחום החינוך המדעי, לצורך פיתוח עתודה מדעית ומקצועית בתחום האנרגיות המתחדשות בארץ ובעולם; חשיפת אזור הערבה ואילת בפני נערים ונערות מארצות שונות, כמו כן את המוסדות העוסקים בתחום, כפוטנציאל עתידי להגעתם לאזור (שיתוף פעולה עם נוער שוחר מדע הבינלאומי Network for Youth Excellence ).

תחרות 2018 הסתיימה

לקבלת עדכונים אודות התחרות הבאה הרשמו לניוזלטר שלנו ↑

אוכלוסיית היעד

תלמידי י"א-י"ב בשנה“ל הנוכחית מתחומי חברה, כלכלה, מדעים וטכנולוגיה. בעלי עניין בתחום אנרגיות מתחדשות וחשיבה יצירתית. תלמידי 5 יח' אנגלית. נדרשת יכולת כתיבה, שיחה וניסוח באנגלית.

דמי השתתפות

סה"כ עלות ההשתתפות בתחרות 200 ₪ לכל משתתף שיתקבל לסדנת הנוער בערבה.

התשלום יתבצע באמצעות צ'ק לידי החברה לאנרגיה מתחדשת אילת-אילות בע"מ.

מלגות השתתפות אישיות, חלקיות או מלאות ינתנו ע"פ צורך.

שלבי התחרות

  1. שלב הגשת המועמדות הסתיים לשנה זאת

    כאשר תיפתח ההרשמה לתחרות הבאה נפרסם כאן טופס הגשת מועמדות.

  2. ראיונות טלפוניים

    ראיונות טלפוניים באנגלית. הראיונות יכללו שאלות אישיות כלליות ושאלות, שיתמקדו בידע של המועמד בתחום אנרגיות מתחדשות.

  3. ארוע SUSTAINERGY 5

    הארוע המרכזי של התחרות הינו חמישה ימי סדנת נוער חווייתית, בינלאומית שתתקיים בערבה הדרומית. במהלכה של הסדנה יעבדו הצוותים על פרויקטים שיוצגו, בפורמט של מצגת ופוסטר אלקטרוני, בפני צוות שישפוט אותם ע"פ קריטריונים שיפורסמו מראש. בסדנת הנוער ישתתפו עשרות צעירים מצטיינים מארצות שונות ולכן היא תתנהל בשפה האנגלית.

לימוד העשרה