מאגר מידע/ מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית

לשם קבלת החלטות מושכלת ומבוססת מדעית, שעל בסיסו מתגבשת התוכנית הלאומית להיערכות לשינויי אקלים בישראל, הוקם במרץ 2011 באוניברסיטת חיפה, בשיתוף עם אוניברסיטת תל אביב, הטכניון ומוסד שמואל נאמן בטכניון מרכז הידע הישראלי להיערכות לשינויי אקלים-  .ICCIC-Israeli Climate Change Information Center

ייעודו של מרכז הידע הוא לרכז את הידע המדעי הקיים בנושא ההיערכות לשינויי האקלים, לזהות פערי ידע, לתאר את הסיכונים והשלכות שינויי האקלים על תחומים שונים ולתת בסיס מדעי לגיבוש מדיניות לאומית. בנוסף, מטרת מרכז הידע לאגם ידע וטכנולוגיות ישראליות אשר ישווקו וייושמו הן במדינת ישראל (משרדי הממשלה השונים) והן במדינות יעד אחרות.

. האתר מכיל מאמרים מדעיים מתוך מאגרי ידע  רלוונטיים, תוכניות לאומיות ומקומיות להיערכות לשינויי אקלים מהעולם, דו”חות, סיכומי דיונים ועוד.

האתר הינו פלטפורמה לשימוש הקהילה המדעית והציבור הרחב.

בראש מרכז הידע עומדת פרופ’ אופירה אילון

קישור למאגר המידע