מחקרם של אדריכל יונתן נתניאן וטלי זוהר/ בצלאל אקדמיה לעיצוב ואמנות- המחלקה לארכיטקטורה

בנייה מאופסת אנרגיה בישראל- מודלים, קריטריונים ומתודולוגיות לקראת מפת דרכים לאדפטציה מקומית

המושג בנייה מאופסת אנרגיה הפך בשנים האחרונות לנפוץ בעולם, ולא אחת משמש כאינדיקטור לרמת מחויבות גבוהה של הבניין לנושא הסביבתי מעבר לתקן. לאחרונה, מסמכי מדיניות לאומיים במדינות שונות בעולם החלו לכלול את המושג איפוס אנרגיה כיעד לאומי לקראת התייעלות אנרגטית וסביבתית. מתוך ההגדרה הרחבה צצו תתי הגדרות המבטאות יחס שונה באופן כמותי ואיכותי לאיזון בין צריכת אנרגיה וייצורה בבניינים. בעקבות חוסר הבהירות בהגדרת מבנים מאופסי אנרגיה ובעקבות מגמה של התמסחרות המושג, גבר הצורך ביצירת אמות מידה משותפות שיאפשרו הערכה אפקטיבית של מבנים שמגדירים עצמם כמאופסי אנרגיה, וכך מדינות שונות, באמצעות מחקר, החלו להגדיר לעצמן את היעדים בתחום, את הקריטריונים לאיפוס ואת ההיררכיה ביניהם בהתאם לקונטקסט המקומי.