מתקני אגירה גדולים בישובים אורבניים ונגזרת החשמל הכשר

     צוות הכותבים: ד”ר ולד שלמה, לוי אסף, לסקר עמוס, ד”ר מור עמית, שושני דור

לאחרונה מתנהלים דיונים נמרצים בדבר הקמת “פיילוט” לחשמל כשר בבני ברק על ידי חברת החשמל בהיקף של 125MWh. במקביל נעשית עבודת הכנה למתקני חשמל כשר על בסיס אגירה במצברים על ידי גופים פרטיים.

צוות מקהילת אנרג’יקום, קהילת חדשנות באנרגיה של ישראל, הכין בהתנדבות מסמך לדיון ולהערות בנושא הקמת מתקני  אגירה במרכזים עירוניים, תוך התייחסות פרטנית לנושא החשמל  הכשר.