ד”ר רם פישמן, בית ספר למדיניות ציבורית, אוניברסיטת תל אביב

קישורים למאגרי מידע בנושא פיתוח

מאגרי מידע לא טכניים מידיי ונגישים שעוסקים בגישת המיקרו bottom up

מומלץ לסטודנטים מאוניברסיטת תל אביב שמשתתפים בקורס פיתוח באילת אילות.