אינפוגרפיקה המציגה את תמהיל האנרגיה הצפוי לגרמניה בשנת 2020. 47% מסך ייצור האנרגיה בגרמניה בשנת 2020 יהיה ממקורות אנרגיה מתחדשים. 

Germany-Energy-Mix