וובינר שהתקיים במסגרת פעילות הקהילה הישראלית לאנרגיה EnergyComIL

מרצה: ד”ר נורית גל

בימים אלה ישנם עיכובים בחיבור אנרגיות מתחדשות נוספות לרשת ההולכה כתוצאה מחוסר מקום ברשת, מה שמעכב את העמידה ביעדים שהציבה מדינת ישראל לשנת 2030.

בהרצאה זו, ד”ר נורית גל מדגימה כיצד שינוי קריטריון האמינות כפי שהוא מבוצע בישראל, לקריטריון האמינות של הרשת האירופאית ניתן לפנות מקום רב, באופן מיידי וללא עלויות גבוהות בגין תשתיות עבור הכנסת אנרגיות מתחדשות לרשת הארצית.

רשת ההולכה בישראל מפותחת לפי קריטריון האמינות N-1

הקריטריון אומר שבמקרה של כשל באחד הנתיבים, יתר הנתיבים יוכלו לשאת את העומס מבלי לחרוג מהעומס המותר.

המשמעות: עומס חלקי בכל נתיב, כדי לאפשר הסטה של העומס במקרה הצורך.

הדגמת הקריטריון לפי משל המלון: הקומה החמישית לא תאוכלס באורחים, כדי שהאורחים בקומות 1-4 יוכלו לעבור לקומה הריקה במקרה של תקלה בחדרים. המשמעות – אורחים נוספים לא יוכלו להזמין חדרים, אף שהקומה החמישית לא מאוכלסת.

תוכנית הפיתוח של ישראל כיום שווה להקמת קומה נוספת (בנייה יקרה) כדי לאפשר אורחים נוספים מבלי לפגוע ביתירות.

מדוע נקבע קריטריון N-1?

בממוצע מתרחשת בקו הולכה תקלה אחת כל 100 ק”מ בשנה.

מגבלות העומס על קווי הרשת: הזרמת אנרגיה מביאה להתחממות ולשקיעה של הקו. ניתן להזרים אנרגיה עד לשקיעה המרבית המותרת במקרה של תקלה בקו אחד, אפשר להסיט את האנרגיה עד למגבלת העומס של הקו השני.

באירופה מאמצים גישה חדשנית לתכנון רשת ההולכה: GARPUR

Generally Accepted Reliability Principle with Uncertainty modelling and through probabilistic Risk assesment

פרוייקט של האיחוד האירופי לעדכון קריטריון האמינות מ 2013.

מה השתנה? מאפייני הביקוש והסיכון ויכולת מחשוב וניתוח הסתברותי.

זוהי הגישה ההסתברותית לאמינות הרשת.

אמצעים לניהול סיכונים:

ניטור של הרשת, ניהול ביקושים, קיטום מתחדשות, תחזוקה חכמה, אגירה, פיתוח הרשת