חפש במאגר המידע שלנו

אייטמים אחרונים
מאגרי מידע בנושא פיתוח במדינות מתפתחות

 

ד"ר רם פישמן, בית ספר למדיניות ציבורית, אוניברסיטת תל אביב

קישורים למאגרי מידע בנושא פיתוח

קורונה ואיכות סביבה-3

 

 קורונה ואיכות סביבה בעולם – עדכון מספר 3

ליקוט ועריכה: אדם שלימצק ואילת רוזן בסיוע חברת מיידטה

קורונה ואיכות סביבה בעולם-2

קורונה ואיכות סביבה בעולם – עדכון מספר 2

ליקוט ועריכה: טל לוריא, אילת רוזן ואדם שלימצק

קורונה ואיכות סביבה בעולם

 

קורונה ואיכות סביבה בעולם – עדכון מספר 1

ליקוט ועריכה: טל לוריא ואדם שלימצק

מערכות מיקרוגריד בישראל

מערכות מיקרוגריד בישראל : תועלות משקיות, סוגיות חברתיות ומתווה מדיניות ליישום, דו"ח מסכם משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, לשכת המדען הראשי

Political power and renewable energy futures

Political power and renewable energy futures: A critical review Matthew J. Burkea, Jennie C. Stephensb

Exploring the Impacts of Networks in Solar PV Adoption

Exploring the Impacts of Networks on Informational and Economic Interventions in Solar PV Adoption

Lifestyle and energy consumption

Lifestyle and energy consumption: a comparison of four collective communities in transition Jeremy Cohen & David Pearlmutter & Moshe Schwartz