חפש במאגר המידע שלנו

אייטמים אחרונים
הפחתת פליטות CO2 מקומיות וחקלאיות בעולם המתפתח

דורית בנט, מנכ"לית החברה לאנרגיה מתחדשת אילת אילות, ספטמבר 2019

דלק עץ (מעצי הסקה ופחם) משמש לחימום בייתי ותעשייתי, כמעט 2.4 מיליארד אנשים מסתמכים על דלק עץ לבישול והוא ללא ספק הדלק המוצק הנפוץ ביותר בעולם. כיום כ- 30% מדלק העץ ברחבי העולם אינו בר-קיימא. הפליטות משימוש בדלק עץ פוגעות באקלים והן בהיקף של 2% מהפליטות המזהמות בעולם.

דוח מצב משק החשמל לשנת 2018

רשות החשמל פרסמה את דוח מצב משק החשמל לשנת 2018. הדוח עוסק בנושאים שונים: מקטע הייצור, דלקים, אנרגיות מתחדשות, פליטות, רשת, הספקה וצרכנות ועוד.

אנרגיה מתחדשת מקורקעת

דוח מחקר זה עוסק בחסמים של רגולציה קרקעית ותיכנונית בישראל בתחום האנרגיות מתחדשות במבט השוואתי. הדוח נכתב על ידי פרופ' רחל אלתרמן וד"ר נעמה טשנר ביוני 2019 במרכז לחקר העיר והאיזור מוסד הטכניון למחקר ופיתוח.

אגירת חשמל באילת ובחבל אילות

החברה לאנרגיה מתחדשת אילת אילות פועלת להכנסת האגירה לאזור לצורך הסטת עודפי הייצור ואספקה של 100% אנרגיה נקייה 24/7 לאיזור הדרום. כתבה בדה מרקר/ דורית בנט, מנכ"לית החברה לאנרגיה מתחדשת אילת אילות דה מרקר 2019

אנרגיה זמינה אמינה ובת קיימה

עבודה זו בנושא אנרגיה זמינה, אמינה ובת קיימא הוגשה במסגרת קורס קיימות ומדיניות ציבורית בחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב בשנת 2019.

אנרגיה זמינה, אמינה ונקייה הינה קריטית לכל תחומי החיים החל מביטחון לאומי, רמת החיים של אזרחים, סניטציה, חקלאות, צמיחה כלכלית, רפואה, זמינות למים ועוד. לעומת זאת, פליטות גזי חממה וזיהום אוויר כתוצאה מייצור החשמל מובילים בסופו של תהליך לשינויי אקלים והתחממות גלובאלית.

ניצול פוטנציאל גגות מבני החינוך בעיר בית שמש להפקת חשמל ע"י התקנת פאנלים סולאריים

עבודה זו הוגשה במסגרת הקורס "סוגיות באנרגיה מתחדשת ופיתוח כלכלי" בלימודי התואר השני, בחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל-אביב ועוסקת בנושא הכדאיות הכלכלית, אך גם החברתית והסביבתית שתופק בעקבות הצבת מתקנים פוטו וולטאים (סולאריים) להפקת חשמל על גגות בתי ספר בעיר בית שמש

תכנית ממשלתית להרחבת השימוש בתחליפי דלקים לתחבורה בישראל עד 2030

כיום קיימת תלות כמעט מוחלטת בנפט כמקור אנרגיה לתחבורה בארץ ובעולם. למעלה מ 90% מצריכת האנרגיה בתחבורה העולמית מקורה בנפט, ובישראל התלות אף גדולה יותר. למצב זה ישנן השלכות שליליות ביותר הן מההיבט הסביבתי, כתוצאה מפליטות גזי חממה ומזהמים שונים, הן מההיבט הכלכלי, מאחר והנפט מצוי בחלקו הגדול במדינות התורמות לחוסר יציבות פוליטית. מאחר וסקטור התחבורה אחראי ל כ-25% מפליטות גזי החממה בעולם, שני רק לסקטור האנרגיה (30%), חלק ניכר מהמאמץ לצמצום פליטות גזי החממה מתרכז בקידום הנעות חלופיות, נקיות יותר.

מאגרי הגז – גשר לאנרגיה מתחדשת

נכתב ע"י דיויד רוברטס drvox@ | פורסם לראשונה ביולי, 2018

מקור: https://www.vox.com/energy-and-environment/2018/7/13/17551878/natural-gas-markets-renewable-energy


במהלך העשור האחרון, הדעה הרווחת במגזר האנרגיה היא שגז טבעי הוא נכס מהמעלה הראשונה. פחם הוא מלוכלך והולך ומתייקר, אבל עדיין מוקדם מדי לקפוץ כל הדרך לאנרגיה מתחדשת. כדי להתקדם מהווה של דלקים מאובנים לעתיד של אנרגיה מתחדשת צריך גשר.