Search our database

Latest Items


מדריך היערכות רשויות מקומיות לתחבורה פרטית חשמלית

 

 סביבה ואנרגיה/ עידן ליבס | פרופ' אופירה אילון

מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות ציבורית ומשרד האנרגיה

מודלים למבנים מאופסי אנרגיה

המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

יאיר שוורץ, גל גבריאל, רוני דניאל

לקראת בנייה מאופסת אנרגיה בישראל

מחקרם של אדריכל יונתן נתניאן וטלי זוהר/ בצלאל אקדמיה לעיצוב ואמנות- המחלקה לארכיטקטורה

בנייה מאופסת אנרגיה בישראל- מודלים, קריטריונים ומתודולוגיות לקראת מפת דרכים לאדפטציה מקומית

Accelerating clean electricity future

Energy report 2035/ University of California Berkeley Global carbon emissions must be halved by 2030 to limit warming to 1.5°C and avoid catastrophic climate impacts.

כיצד מערבים תלמידים בלימודי קיימות ושינויי האקלים

גולן צוקרון/ קריאת ביניים יולי 2020

כיצד ניתן לייצר למידה אפקטיבית וחיובית סביב סוגיית שינוי אקלים? סיפור מסעו הפורץ דרך של בית ספר בישראל, שצורף לרשת בתי הספר העולמיים, המלמדים לאור יעדי הקיימות של האומות המאוחדות.

דו”ח מצב משק החשמל 2019

 

כמידי שנה מפרסמת רשות החשמל את דוח מצב משק החשמל בישראל.

על פי הדוח בשנים הקרובות צפוי גידול ביצור אנרגיה מתחדשת במתקני גגות קטנים ומתקנים נוספים.

קורונה ואיכות סביבה בעולם – 6

קורונה ואיכות סביבה בעולם – עדכון מס' 6

ליקוט ועריכה: טל לוריא ואדם שלימצק

דוח אנרגיה באפריקה 2019/ סוכנות האנרגיה הבינלאומית

אפריקה אמורה להשפיע יותר ויותר על עיצוב מגמות אנרגיה עולמיות במהלך שני העשורים הבאים, שכן היא עוברת את תהליך העיור הגדול ביותר שראה העולם, כך עולה מדו"ח חדש של סוכנות האנרגיה הבינלאומית IEA.